Traditionella segel från Gyllenborg Rigg

Nu kan du även få nya eller reparera dina segel hos oss på Gyllenborg Rigg. Vi samarbetar med Sailservice i Polen som har mycket stor erfarenhet av segel till traditionella fartyg, allt från fullriggare till skonare. Att segelloftet ligger i polen gör också att vi kan pressa de vanligtvis höga kostnaderna för segelställ. Samtidigt så har vi med vår erfarnhet möjligheten att utforma/designa seglen så estetiskt, kvalitetsmässigt och funktionellt korrekt som möjligt. Seglen är ritade och tillskurna med hjälp av cad-cam teknik, och endast material av högsta kvalitet används. Se mer under material.

Våra referenser hittar du här.